Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Θεοδώρα Πετραλείφα

Αγία Θεοδώρα της  Άρτας

Αὐτός γοῦν ὁ ὺπερτιμημένος καί θεοαγάπητος Δέσποτας Μιχαήλ, τόν καιρόν πού ὺπανδρεύθηκε τήν μακαρίαν καί ἀγιωτάτην ὁσίαν Θεοδώραν, τοῦ ἐφανερώθηκε ο Σατανάς καί τόν έβαλε εἰς πείραξη διαβολική νά χωρίση τήν ὁμόζυγον καί νά πάρη μία [άλλη] γυναίκα.  Χρονικό του Γαλαξειδίου.


Η  'Θεοδώρα Πετραλείφα  (; -1265) ήταν σύζυγος του δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Β΄ Κομνηνού  και ανακηρύχθηκε αγία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ήταν κόρη του σεβαστοκράτορα Ιωάννη Πετραλείφα, άρχοντα της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Στην προσπάθειά του να επεκταθεί πέραν της  Άρτας παντρεύτηκε τη Θεοδώρα  Πετραλίφα, κόρη ισχυρής οικογένειας από την Καστοριά [1].  Μετά από σύντομη συμβίωση διώχτηκε από τον σύζυγό της και έγινε μοναχή. Ο Μιχαήλ για να εξιλεωθεί για την πράξη του έκτισε δύο ναούς, τον ναό της Παντάνασσας στη δεξιά όχθη του  στην τοποθεσία  Βλαχιόρου (ο οποίος σήμερα ονομάζεται ναός των Βλαχερνών) και τον ναό της Παναγίας που βρίσκεται κοντά στην Άρτα και σήμερα ονομάζεται Κάτω Παναγιά. Οι  Ηπειρώτες  τιμούν την Θεοδώρα και η μνήμη της γιορτάζεται στις 11 Μαρτίου.

[1] D.Nikol, The Despotates of Epiros.σ.214 (Οξφόρδη 1957)
*[http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85 Χρονικό του Γαλαξιδιού]